Tuesday, February 15, 2011

BIODATA RASULLAH S.W.T

"MAULID AL-RASUL SAW"  
Pepatah Melayu ada mengatakan "Tak Kenal, Maka Tak Cinta". Demikianlah   sikap kita terhadap Rasulullah SAW. Seseorang itu tidak akan menyambut   kelahiran Rasulullah SAW jika tiada perasan cinta terhadap baginda.  
  Malahan sesetengahnya langsung tidak mempedulikan Rasulullah SAW,   seolah-olah tiada apa-apa keistimewaan dengan kelahiran dan pengutusannya.   Menyedihkan lagi, sebahagian daripada umat Islam lebih mengingati   kelahiran paderi ' St.. Valentino' daripada mengingati Rasulullah SAW, lebih  
mengingati biodata para artis daripada biodata Rasulullah SAW. Beginikah   kecintaan kita kepada seorang kekasih dan utusan Allah SWT? Justeru, saya   berasa bertanggungjawab untuk memaparkan biodata dan kronologi hidup   Baginda SAW untuk tatapan dan ingatan kita bersama agar kita lebih   mencintai kehidupan dan perjuangan Rasulullah SAW.  

 


BIODATA RASULULLAH SAW  
 


Nama: Muhammad bin 'Abdullah bin 'Abdul Muttalib bin Hashim   

Tarikh lahir: Subuh Isnin, 12 Rabiulawal / 20 April 571M (dikenali   sebagai tahun gajah;     sempena peristiwa tentera bergajah Abrahah yang   menyerang kota Ka'abah)   

Tempat lahir: Di rumah Abu Talib, Makkah Al-Mukarramah   

Nama bapa: 'Abdullah bin 'Abdul Muttalib bin Hashim   

Nama ibu: Aminah binti Wahab bin 'Abdul Manaf   

Pengasuh pertama: Barakah Al-Habsyiyyah (digelar Ummu Aiman. Hamba   perempuan   bapa Rasulullah SAW)   

Ibu susu pertama: Thuwaibah (hamba perempuan Abu Lahab)   

Ibu susu kedua: Halimah binti Abu Zuaib As-Sa'diah (lebih dikenali   Halimah As-Sa'diah. Suaminya bernama Abu Kabsyah)  


USIA 5 TAHUN   


Peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW yang dilakukan oleh dua   malaikat untuk mengeluarkan bahagian syaitan yang wujud di  

dalamnya.

USIA 6 TAHUN   Ibunya Aminah binti Wahab ditimpa sakit dan meninggal dunia di Al-Abwa'   (sebuah kampung yang terletak di antara Mekah dan Madinah)  

Baginda dipelihara oleh Ummu Aiman (hamba perempuan bapa Rasulullah SAW)   dan dibiayai oleh datuknya 'Abdul Muttalib.

USIA 8 TAHUN   


Datuknya, 'Abdul Muttalib pula meninggal dunia.  
Baginda dipelihara pula oleh bapa saudaranya, Abu Talib.

USIA 9 TAHUN (Setengah riwayat mengatakan pada usia 12 tahun).   


Bersama bapa saudaranya, Abu Talib bermusafir ke Syam atas urusan   perniagaan.  


Di kota Busra, negeri Syam, seorang pendita Nasrani bernama Bahira   (Buhaira) telah bertemu ketua-ketua rombongan untuk menceritakan tentang   pengutusan seorang nabi di kalangan bangsa Arab yang akan lahir pada masa   itu.

USIA 20 TAHUN   


Terlibat dalam peperangan Fijar. Ibnu Hisyam di dalam kitab 'Sirah' ,   jilid
  1, halaman 184-187 menyatakan pada ketika itu usia Muhammad SAW ialah   14 atau 15 tahun. Baginda menyertai peperangan itu beberapa hari dan   berperanan mengumpulkan anak-anak panah sahaja.  

Menyaksikan ' perjanjian Al-Fudhul'; perjanjian damai untuk memberi   pertolongan kepada orang yang dizalimi di Mekah.

USIA 25 TAHUN   


Bermusafir kali kedua ke Syam atas urusan perniagaan barangan Khadijah   binti Khuwailid Al-Asadiyah.   


Perjalanan ke Syam ditemani oleh Maisarah; lelaki suruhan Khadijah..   


Baginda SAW bersama-sama Abu Talib dan beberapa orang bapa saudaranya   yang lain pergi berjumpa Amru bin Asad (bapa saudara Khadijah) untuk   meminang Khadijah yang berusia 40 tahun ketika itu.  

Mas kahwin baginda kepada Khadijah adalah sebanyak 500 dirham.

USIA 35 TAHUN   


Banjir besar melanda Mekah dan meruntuhkan dinding Ka'abah.   .


Pembinaan semula Ka'abah dilakukan oleh pembesar-pembesar dan penduduk   Mekah. 

 
Rasulullah SAW diberi kemuliaan untuk meletakkan 'Hajarul-Aswad' ke   tempat asal dan sekaligus meredakan pertelingkahan berhubung perletakan   batu tersebut.

USIA 40 TAHUN   


Menerima wahyu di gua Hira' sebagai perlantikan menjadi Nabi dan Rasul   akhir zaman.

USIA 53 TAHUN   


Berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah dengan ditemani oleh Saidina Abu   Bakar Al-Siddiq.  
Sampai ke Madinah pada tanggal 12 Rabiulawal/ 24 September 622M.

USIA 63 TAHUN   


Kewafatan Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah pada hari Isnin, 

12   Rabiulawal tahun 11H/ 8 Jun 632M.  

ISTERI-ISTERI RASULULLAH SAW.  
§ Khadijah Binti Khuwailid  
§ Saudah Binti Zam'ah  
§ 'Aisyah Binti Abu Bakar (anak Saidina Abu Bakar)  
§ Hafsah binti 'Umar (anak Saidina 'Umar bin Al-Khattab)  
§ Ummi Habibah Binti Abu Sufyan  
§ Hindun Binti Umaiyah (digelar Ummi Salamah)  
§ Zainab Binti Jahsy  
§ Maimunah Binti Harith  
§ Safiyah Binti Huyai bin Akhtab  
§ Zainab Binti Khuzaimah (digelar 'Ummu Al-Masakin'; Ibu Orang Miskin)

ANAK-ANAK RASULULLAH SAW  
1. Qasim  
2. Abdullah  
3. Ibrahim  
4. Zainab  
5. Ruqaiyah  
6. Ummi Kalthum  
7. Fatimah Al-Zahra'

ANAK TIRI RASULULLAH SAW  
Halah bin Hind bin Habbasy bin Zurarah al-Tamimi (anak kepada Saidatina   Khadijah bersama Hind bin Habbasy. Ketika berkahwin dengan Rasulullah,   Khadijah adalah seorang janda).

SAUDARA SESUSU RASULULLAH SAW

IBU SUSUAN

SAUDARA SUSUAN  
Thuwaibah  
Hamzah  
Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad  
Halimah Al-Saidiyyah  
Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Mutallib  
Abdullah bin Harith bin Abdul 'Uzza  
Syaima' binti Harith bin Abdul 'Uzza  
'Aisyah binti Harith bin abdul 'Uzza  


BAPA DAN IBU SAUDARA RASULULLAH SAW (ANAK-ANAK KEPADA ABDUL MUTTALIB)  
1. Al- Harith  
2. Muqawwam  
3. Zubair  
4. Hamzah ***  
5. Al-'Abbas ***  
6. Abu Talib  
7. Abu Lahab (nama asalnya 'Abdul 'Uzza)  
8. Abdul Ka'bah  
9. Hijl  
10. Dhirar  
11. Umaimah  
12. Al-Bidha (Ummu Hakim)  
13.. 'Atiqah ##  
14. Arwa ##  
15. Umaimah  
16. Barrah  
17. Safiyah (ibu kepada Zubair Al-'Awwam) ***

*** Sempat masuk Islam.  
## Ulama' berselisih pendapat tentang Islamnya.  


Sabda Rasulullah SAW:  
"Sesiapa yang menghidupkan sunnahku, maka sesungguhnya dia telah mencintai   aku. Dan sesiapa yang mencintai aku nescaya dia bersama-samaku di dalam   syurga." (Riwayat Al-Sajary daripada Anas  
)

No comments:

Post a Comment